คู่มือการใช้งาน

คุณสามารถ คลิก เลือก คู่มือการใช้งานซึ่งแนะนำการใช้งานเบื้องต้นเป็นภาษาไทย ที่คุณสนใจตามลิงค์ด้านล่างได้หากมีข้อสงสัยการใช้งานสามารถสอบถามเข้ามาได้

 

ไฟล์ รูปตัวอย่าง รายละเอียด

Timer Switch Control KG316T-II Manual-P.pdf

263 KB

 

Timer Switch Control KG316T-II Manual 

     คู่มือการใช้งาน Timer Switch Control KG316T-II เป็นวิธีการใช้งานเพื่อตั้งเวลาโปรแกรมและวิธีการต่อใช้งาน ใช้งานได้ทั้งไฟ AC220V DC12V DC24V ทนกระแสสูงสุด 25A (แนะนำใช้งานไม่เกิน 3,300 W ที่ไม่ใช่มอเตอร์ที่กำลังไฟสูงๆ หากจำเป็นต้องใช้งาน ควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์ แมกเนติกส์)

Install and Paring App eWeLink.pdf

677 KB

 Install and Paring App eWeLink R2 Manual 

     คู่มือการติดตั้งและการใช้งานแอพ eWeLink สำหรับการใช้งาน Sonoff Basic, Sonoff Dual และ Sonoff RF และวิธีการเชื่อมต่อรีโมตคอนโทรล คลื่นวิทยุความถี่ 433 MHz

เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (แนะนำใช้งานไม่เกิน 1,600 W ที่ไม่ใช่มอเตอร์ที่กำลังไฟสูงๆ หากจำเป็นต้องใช้งาน ควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์ แมกเนติกส์)

Install and Paring App Smart Life.pdf

703 KB

 Install and Paring App Smart Life Manual

     คู่มือการติดตั้งและการใช้งานแอพ Smart Life สำหรับการใช้งาน WiFi Smart Switch On I Off

เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (แนะนำใช้งานไม่เกิน 1,600 W ที่ไม่ใช่มอเตอร์ที่กำลังไฟสูงๆ หากจำเป็นต้องใช้งาน ควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์ แมกเนติกส์)

Visitors: 143,467