วิสัยทัศน์และพันธกิจ

          มุ่งมั่นและก้าวไป

          เราคือผู้ก้าวทันโลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมแขนงต่างๆ จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ พัฒนา ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และสามารถนำมาใช้เองภายในครัวเรือนได้อย่างหลากหลาย 

         เราบริษัท วินิตชัย จำกัด ผู้ผลิต ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ตู้ควบคุมอัตโนมัติ งานไฟฟ้า วางระบบน้ำ ระบบโซล่าเซลล์ สำหรับงาน Smart Farm, Smart Home และเครื่องมือช่างต่างๆ ครบวงจร  เรามีความยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ผลิตสินค้า รวมไปถึงการบริการต่างๆ ที่มากล้นด้วยคุณภาพ ส่งมอบให้กับทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจเราด้วยดีเสมอมา ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีต่างๆ จะพัฒนาก้าวไกลไปอย่างไร เราพร้อมที่จะก้าวให้ทันและอยู่เคียงข้าง คอยดูแล ให้คำปรึกษากับทุกๆ ท่านไปนานๆ แบบนี้ตลอดไป
Visitors: 144,553