ตัวอย่างโรงปั๊ม

โรงปั้มหรือห้องควบคุมระบบ

     ในการวางระบบน้ำอัตโนมัตินั้น โรงปั้มหรือห้องควบคุมปั้มก็เป็นอีกปัจจัยที่ควรจะมีไว้เนื่องจาก การสร้างระบบในการควบคุมการรดน้ำจะต้องประกอบด้วย ปั้มน้ำ ตู้ควบคุมอัตโนมัติ โซลินอยด์วาล์วไฟฟ้า ระบบท่อทางโซนต่างๆ อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่นำมาเชื่อมต่อระบบกัน ดังนั้นโรงปั้มจึงเป็นอีกข้อหนึ่งที่มีส่วนรักษาให้ระบบที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ในระบบด้วย

 

 

     โดยขนาดโรงปั้มนั้นไม่ได้กำหนดตายตัวว่าควรมีขนาดเท่าใดถึงจะเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของงาน ผู้ใช้งานว่าต้องการจะสร้างขนาดเท่าใด เช่น 2x3 เมตร, 3x4 เมตร, 3x6 เมตร ทำจากวัสดุชนิดใด จะเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็สามารถเลือกและสร้างขึ้นมาได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือ ควรให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ของระบบน้ำอย่างเหมาะสมไม่คับแคบจนเกินไป มีอากาศถ่ายเท ไม่อับชื้น สามารถเข้าไปทำการบำรุงรักษาระบบได้ง่ายหรือเป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ร่วมด้วยก็ได้ อาจจะเปิดช่องหรือปิดทืบทั้งหมดเพื่อให้ลับตาคน ก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อม ความต้องการ งบประมาณของเจ้าของงานค่ะ

“ทุกสินค้าและการบริการ เราให้คำแนะนำปรึกษาตลอดการใช้งาน” 

วินิตชัย

 
Visitors: 143,826